Aarøsund og Råde Strand

Aarøsund og Råde Strand, er glimrende fiskeområder til fangst af flere forskellige fiskearter. Fra begge steder kan der fanges havørreder året rundt, mens de fleste andre fiskearter fanges i forskellige perioder af året. Læs mere herunder…

Aarøsund Nord

Fra havnen, hvor man kan fiske fra nordmolen, og længere nordpå til udmundingen af Haderslev Fjord, kan der fiskes efter havørreder. Bunden består af lyst sand og sporadisk placerede tangbælter, samt pletter af høje blæretangs-buske. Undervejs mod udmundingen af fjorden, findes også fordybninger i bunden, kaldet badekar. Havørrederne kan fanges i det helt lave vand, fra 10-20 cm. og i det dybe, ned til godt 2-3 meter.

Strækningen kræver generelt brug af waders, men fra nordmolen, kan man fiske fra land.
Området nord for havnen, er et lavvandsområde. Flere steder kan man gå 100 meter ud fra vandkanten. Chancerne for fangst af havørred ved Aarøsund nord, er størst om foråret, sommer og efterår. Om vinteren fanges havørrederne nemmest inde i Haderslev Fjord.

Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan man også fange hornfisk ved Aarøsund.
I august måned ankommer de velsmagende makrel. Fra nordmolens yderste del, hvor det dybere vand er at finde, er chancerne størst. Dog kan makrellerne jage i det lave vand hen under skumringen.

Fladfisk kan også fanges fra nordmolen, dette året rundt. Fra foråret og sommeren igennem,  kan fladfiskene hovedsageligt fanges i lavere vand, men i den kolde tid, kan det ofte være en fordel, at forsøge sig i dybere vand.

Multen kan findes i området, både i og omkring havnen, samt hele vejen mod Haderslev Fjord,  fra sen forår til sensommer.

Se denne video hvor en havørred fanges inde i Årøsund Havn: Klik her…

Aarøsund syd og Råde Strand

Syd for Årøsund Havn, møder man dybt vand tæt under land. Dette flader dog ud efter godt 250 meter. Strækningen byder derefter på lavere vand, hvor vadefiskeri efter havørreder er muligt. Dog skal man på hele strækningen, være opmærksom på stærk strøm, samt høj- og lavvande.
Skal der vadefiskes, så gøres det sikrest i lavvande.
Lyst sand, tangbælter, stenrev og høje blæretangsbuske, kendetegner bunden lige  fra Aarøsund Havn, samt udfor Gammelbro Camping, til og med Råde Strand. Fordybninger i bunden er også at finde mange steder tæt under land (Badekar). Havørrederne kan fanges i og omkring disse, 1-2 meter fra land.

Ørrederne kan generelt fanges tæt under land syd for havnen, gerne indenfor de første 20-30 meter. Man kan med fordel også  koncentrere sit fiskeri, over og omkring de mange stenrev på strækningen. Det gælder helt fra campingpladsen og sydpå mod Råde Strand.

Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan man også fange hornfisk ved Aarøsund syd og Råde Strand.

Fladfisk kan også fanges året rundt her. Fra foråret og sommeren igennem,  kan fladfiskene hovedsageligt fanges i lavt vand eller på skrænten fra sejlrenden til lavvandsområdet, som er at finde de 250 meter syd for Aarøsund havn. I den kolde tid, kan man med fordel holde sig til skrænten eller fiske i det dybe vand lige efter havnen. Brug et tungt lod, da strømmen til tider kan være så stærk, at loddet ikke bliver liggende på bunden. Gerne  50 gram eller mere.