Aastrup (V. Aastrup Bådelaug) – nordsiden af Haderslev Fjord

Aastrup er en lille perle. Pladsen er ikke stor, men om foråret og efteråret, kan denne lille havørredplads kaste rigtig store fisk af sig.

Man har 150 meter, som må affiskes i retningen ind mod Haderslev, (mod højre) før en helårsfredning er at finde.

Derudover har man i modsatte retning, godt 400-600 meter med lavere vand, før man rammer rimelig dybt vand. Dette ved den første priavate bådbro, i retning ud af fjorden, (mod venstre)

Se fredningsbæltet her: (Skriv Haderslev Fjord i søgefæltet): Fredningsbælter

På denne fiskeplads kan både fiskes fra land og vadende i waders.

Vand og bundforhold

Aastrup byder både på lavt og dybt vand tæt under land. Mod venstre, ud af fjorden, er der ret lavt langs den spids, som fører en ud mod et stort lavvandsområde for enden af denne. Området fra spidsen, giver i normal vandstand eller ved lavere vandstand, adgang til vadefiskeri godt 200 meter ud – midt i fjorden.

Bevæger man sig længere ud af fjorden, møder man dybere vand, få meter fra siv-kanten, som er at se fra a-b.

Man fisker generelt over en maks-dybde på 1 meter her.

Bunden består af semi-lyst sand, men går nogle steder over i en mørkere nuance. Tangpletter og mindre muslingebanker har slået sig ned hist og her, og giver et billede af en levende og blandede bundforhold.

Går man mod højre, ind i fjorden – de 150 meter før fredningen, starter man ved mørk og blød bund, samt dybt vand. 1-1,2 m.

Når man efter 50 meter har rundet de siv, som danner en bue ud i fjorden, kommer man på de sidste 150 meter, ind på et lavvandsstykke med blandede bundforhold.

Her fiskes i en gennemsnits-dybde på 40 cm.

Årstider – fiskearter ved Aastrup – Haderslev Fjord

Havørred: Havørrederne kan med fordel fanges ved Aastrup om foråret, om sommer og i efteråret.

Mindstemål: 40 cm.

I Haderslev Fjord er det kun farvede fisk, som har en fredningsperiode. Fra d. 16. nov – 15. jan.

Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes. I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal nænsomt genudsættes.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering

Obs: Parker gerne bilen så den er fri af vejen. Parker i græsset lige på hjørnet, så grusvejene er frie.

Der er ca. 200-300 meter til vandet derfra.