Starup – sydsiden af Haderslev Fjord

Starup (Strækningen) er kun ca. 600 meter lang. Der fiskes mellem 2 helårsfredninger. Trods det korte stykke, er denne fiskeplads alligevel værd at besøge. Hovedsageligt i vinterhalvåret – med topsæsonerne, efterår og forår....