Fra Sønderballe Strand til Sønderballe hoved

Fra slutningen af Sønderballe Strand – hvor sommerhusene ud til vandet ender mod øst – og helt ud til Sønderballe hoved, kan der fanges havørreder. Strækningen er godt 2,5 km. lang  og hver en meter kan betale sig at affiske.

Selvom man i maj-juni kan løbe ind i en sej eller 2 på strækningen, samt hornfisk fra maj og nogle måneder frem, så er dette en decideret havørred-fiskeplads.

Blæretangsbuske, store sten, stenrev , muslingebanker, mindre lavvandsområder, dybt vand tæt under land nogle steder og sandbanker, kendetegner denne strækning. Bunden består af lyst sand.

Havørrederne er at finde på strækningen året rundt. Selve stranden, hvor man parkerer lige ud for, er indbefattet af en halvårsfredning. Læs mere om den, på side 2 i denne fiskeguide. Strækningen som er beskrevet her,  starter dog først efter fredningen, men at sætte sig ind i fredningerne hvor man fisker, er altid en god ide.
Står man i en fredning kan bøden være på flere tusinde kroner.

Waders er et “must” for at kunne fiske på denne strækning. I starten, fra Sønderballe Strand, er der mange sten. Er man usikker ved at vade på disse, er det en god ide at fiske fra land indtil bunden bliver mere jævn og sandet.

Læs om hele Genner Bugt og alle fiskepladserne i denne artikel: Aabenraa Fjords forlængede arm…

Fangstmetoder og tips til fiskeriet fra Sønderballe Strand til Sønderballe hoved (Genner Bugt)

Havørredens fødeemner såsom reje, kutling, og hundestejle, tilpasser sig alle 3 bundforholdene. Oftest er det farven på sandet der tale om. Er bunden lys, som den i dette tilfælde er fra Sønderballe Strand til Sønderballe hoved, er de 3 fødeemner også lyse. Der er også sild og tobis i størstedelen af sommerhalvåret. De 2 pelagiske fiskearter er også lyse.

Det er derfor i de fleste tilfælde vigtigt at anvende lyse agn. Blink i sølv – hvid – hvid/grøn (tobis) – sølv/blå (sild) eller blink i sølv/sort o.s.v.
Hen under aften – ved skumringen, kan rød/sorte blink, samt blink med blå/sorte nuancer være særdeles givtige.

Det samme gælder for fluefiskeren … Hvide eller grålige rejerfluer er ofte effektive. Det samme er sølv-streamere eller tobisfluer i hvid/grøn, men henunder aften, er den klassiske Kobberbasse et hit hos havørrederne på denne fiskeplads. Prøv lyserøde fluer om vinteren, som et es i ærmet.

Havørrederne kan ofte fanges indenfor de første 20 meter fra land, dette uanset tidspunkt på døgnet og uanset årstid. Det kan derfor betale sig, at fiske på langs af strækningen, fra ende til anden. Ikke at affiske det lave vand fra 10 cm. i dybden og ud, kan give langt færre fisk på krogen end ellers. Det er naturligvis muligt at fange fisk langt ude, altså efter 20 meter fra land, men der er langt imellem dem derude.

Læs mere om mulighederne for lystfiskeri her: www.lystfiskeridanmark.dk


Overnat tæt på Genner Bugt på Pinnebergheim. Læs mere her: Overnatning nær Genner…