Haderslev Fjord – nyttig lystfisker-info

Der er ingen tvivl om, at Haderslev Fjord er bedst kendt for fiskeri efter havørreder, frem for alle andre fiskearter. Dette gerne i den kolde- eller køligere tid, nemlig efterår, vinter og forår.

Man behøver dog ikke begrænse sig til de 3 årstider alene. Fjorden kaster også flotte fangster af sig i sommerperioden, oftest i de yderste 3 km. af fjorden.

Der er en del siv at finde langs det meste af fjorden, dette er bare en af de mange kendetegn Haderslev Fjord har.

Et andet kendetegn ses hurtigt, når man ankommer til denne altid givtige havørredfjord – den er særdeles smal, i forhold til mange andre fjorde i landet

Haderslev Fjord er ikke alene spændende at besøge, men dennes lille størrelse, giver anledning til følelsen af, at fiskeriet efter havørreder i saltvand, slet ikke virker så uoverskueligt, som det ofte kan synes, langs den åbne kyst.

På fiskepladserne kan man kan ofte læse sig til, hvor havørrederne kan være. Om det er over muslingebanker, i vigene, langs siv eller stående i skjul nær en stor sten etc.

Haderslev Fjord er ca. 15 km. lang og har en max-dybde på ca. 5 m. Dette er dog kun i sejlrenden. Den generelle dybde ligger på ca. 2 m.

Tips til fiskepladserne

I denne tekst kan du læs om tips til fiskepladserne. Ofte har man en ide om hvor og hvordan fiskene skal fanges – og ofte er idéerne baseret udfra viden fra hjemlige fiskevande.

Få fjorde opfører sig dog ens. Haderslev Fjord er unik på sin helt egen måde, men har dog områder, som “opfører” sig som de fleste andre fjorde i Danmark. Også i forhold til det at finde og fange fisk.

Herunder kan du læse om nogle af de forhold der gør sig gældende i fjorden, når det kommer til lystfiskeri efter havørreder.

Tips til fiskepladserne i Haderslev Fjord

  • Det at fiske over det helt lave vand, kan i 70-80% af tilfældene, være nøglen til fangst af havørred i fjorden. Selv store fisk fra 60-90 cm. eller større, kan fanges, hvor der ikke er mere end 20-40 cm. vand. For begynderen kan det være svært, at fiske i så lav en vanddybde, men lærer man først hvad med og hvordan, så vil man fange langt flere fisk i Haderslev Fjord end ellers.
  • Havørrederne trækker ind på det lave vand for at tage føde til sig året rundt. Dog er chancerne fordelagtig gode –  forår, efterår og vinter.
  • Når sommerhalvåret er over Danmark og denne lille perle af en fjord, så kan de mange havørreder fanges i alle vandlag/vanddybder.
  • Det varmere vejr bringer sild og tobis med sig. De pelagiske fisk, udgør en stor del af havørredens fødeindtag i sommerhalvåret, og da de i perioden færdes overalt i saltvand og brakket vand, gør havørreden det derfor også.
  • Det er ofte fangstgivende at fiske langs fjordens siv, samt over hver en muslingebanke. Men havørrederne er også at finde over ren sandbund, langs og over tangbælterne.
  • Der kan fanges havørreder i Haderslev Fjord, uanset om der er lavvande eller højvande. Året rundt.

Hvordan fiskepladserne skal takles hver især, kan læses om i disse links:

– Fiskepladser syd.

– Fiskepladser nord.

Knæk og bræk med lystfiskeriet i Haderslev Fjord.

/Jari

Læs mere om det at fiske efter den populære havørred i Danmark via. denne onlinebog om emnet: Klik her…