Fra Halk Strand til Halk Hoved

Fra Halk Strand til Halk Hoved (i nordlig retning) møder man både stenrev, tangbælter, fordybninger i bunden (badekar), sandbund, stenbund, dybt vand og lavt vand. Vandet er generelt klart, men her kan vandet blive grumset når vinden tager til. Oftest ved østenvind eller kraftig vind fra syd eller nord. Kraftig vind fra de 3 retninger kan også give en masse løse tangdele i vandet, og fiskeriet er derfor svært tilgængeligt under de forhold.

Der er en masse spændende fiskearter at fange her. Torsk, hornfisk, havørreder, sej, multer og fladfisk.

Dette er en fiskeplads hvor brugen af waders ikke er en nødvendighed. Man kan gå fra land og fiske, uanset hvilken art man måtte ville fiske efter.

Havørrederne kan fanges fra Halk Camping til Halk hoved året rundt. Forår og efterår er de mest givende årstider.  Multen indfinder sig gerne i området, når varmen rammer landet – oftest fra maj måned. Derefter bliver den over hele sommeren og trækker først væk igen, når efteråret så småt begynder at melde sin ankomst. (Multen er sky og årvågen, når den findes langs kysten.)
Torsk og sej kan fanges om aftenen sommeren igennem. Lige før-  og 1-2 timer efter skumringen.
Fladfisk kan fanges året rundt på denne strækning og hornfiskene kan fanges fra ca. maj og 2-3 måneder frem.

Bemærk: Multe, torsk og sej, er ikke de hyppigste gæster langs kysten ved Halk, så for at fange disse kræves en del tålmodighed, og hvad angår multen, snilde, en lyd-fattig og listende tilgang.

Fangstmetoder og tips til fiskeriet fra Halk Strand Camping til Halk Hoved

Når havørreden skal fanges, er det en fordel at anvende lyse agn. Blink i sølv – hvid – hvid/grøn (tobis) – sølv/blå (sild) eller blink i sølv/sort o.s.v.
Hen under aften – ved skumringen, kan rød/sorte blink, samt blink med blå/sorte nuancer være særdeles givtige. Dette gælder i og for sig hele Lillebælt.

Fluefiskeren kommer langt med hvide eller grålige rejerfluer, samt sølv-streamere eller tobisfluer i hvid/grøn. Henunder aften kan sorte skumfluer eller større kobberbasser være vejen frem.

Brug tiden på at affiske de første 20-30 meter fra land. Alle fiskene ,uanset art, kan i 99% af tilfældene fanges der og ikke længere ude.

Hornfisk, torsk og  sej fanges med nøjagtig de samme agn, som havørreden. Dog kan det til tider være en fordel, at bruge et forfang eller en prop med fiskestykker (sild eller tobis) eller rejer på krogene/krogen.

Fladfiskene kan fanges over bund med småsten eller sand. Fisk gerne tæt op at tangpletter, større sten m.m. Der samles fødeemnerne og det samme gør fladfiskene derfor også . Tang og sten giver fladfiskene en ekstra mulighed for, at gemme sig og overraske byttet, udover det at kunne grave sig ned.

Multen kan fanges med flue. Grønne fluer, bundet så krogen vender opad, når i vandet. Multen har en lille underlæbe og en stor overlæbe. Skal den kroges gøres det nemmest i overlæben.

Læs også om de mange gode fiskepladser i Haderslev Fjord her: NordSyd