Havgyden – nordsiden af Haderslev Fjord

Havgyden på nordsiden af Haderslev Fjord, er endnu en fiskeplads, som er værd at besøge. Denne strækning af fjordens yderste del, kendetegnes ved sin fantastiske plettede bund. Uanset om man går længere ind i fjorden eller ud mod udmundingen, er den varierede og plettede bund overalt at se.

Pladsen gør vadefiskeri nemt og egner sig, på flere parametre, til begynderen.

Vand og bundforhold

Havgyden er generelt ret lavvandet. Man fisker for det meste i en maks-dybde på 1 meter. Men da sejlrenden, uanset om man fisker indad eller udad i fjorden, kommer tæt under land et par steder, kan man også fiske i langt dybere vand.

Små buede siv-vige, plettet bund, 2 store muslinge banker, samt en del mindre, er at finde på strækningen mod venstre, ud af fjorden. Sandet/bundfarven – ændrer sig sporadisk fra lys til mørk undervejs.

Efter ca. 700 meter, når der fiskes ud af fjorden, er der en helårsfredning og der må derfor ikke fiskes videre derefter.

Se fredningsbæltet her: (Skriv Haderslev Fjord i søgefæltet): Fredningsbælter

Mod højre – indad i fjorden – er der lidt dybere vand de første 200 meter. Ikke dybt nok til at forhindre vadefiskeri. Derefter åbner sig et lille lavvandet område, som skærer en smule ind i landskabet, hvor sejlrenden bevæger sig over mod den anden side af fjorden. Også på denne del af Havgyden, er der muslingebanker. Bunden er generelt mørkere og mindre plettet – tæt under land, hvorimod den ydre del, er magen til strækningen i modsatte retning.

Der er ingen fredning i retningen, ind i fjorden, før efter et par kilometer.

Årstider – fiskearter ved Havgyden- Haderslev Fjord

Havørred: Havørrederne fanges bedst/nemmest ved Havgyden: Forår, sommer og efterår.

Mindstemål: 40 cm.

I Haderslev Fjord er det kun farvede fisk, som har en fredningsperiode. Fra d. 16. nov – 15. jan.

Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes. I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal nænsomt genudsættes.

Hornfisk: Hornfisken er at finde i Haderslev Fjord fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering

Obs: Parker gerne bilen så den er fri af vejen. Parker i græsset ved marken, der lige plads nok til, at bilen ikke er på marken eller på vejen, så bondemanden kan arbejde og beboerne, som bruger vejen, kan komme forbi.

Der er ca. 150 meter til vandet fra bilen.