Ørby Hage – Nordsiden af Haderslev Fjord – ved fjordudmundingen.

Ørby Hage er at finde ved udmundingen af Haderslev Fjords nordside. Dette lækre, natursmukke område, grænser op til Lillebælt og byder på spændende fiskeri året rundt.

Strømmen tager gerne til, når den passerer “Hagen”. Det er ofte i perioder med stærk strøm, havørrederne er mest aktive… Man behøver dog ikke kun, at planlægge sine ture til Ørby Hage udfra det kriterie. Ørrederne er også mulige at fange under alle andre forhold.

Havørrederne kan fanges både langt ude, i dybere vand, og helt inde på 20-40 centimeters vand på denne plads.

Vand og bundforhold

Bunden ved den ydre del (ved Lillebælt), består af sand og tangbælter. Få steder er der også småsten på bunden, sandrevler og mindre muslingebanker.

Langs en dybere rende, som grænser op til sejlrenden længere ude, kan man vade henover en høj revle/et rev, et par hundrede meter ud fra land. Revet følger renden og der kan være havørreder at finde, både over-, samt på begge sider af den.

Vanddybdens gennemsnit er meget jævn, fra 40 cm. til ca. 1 meter. Denne yderste del er består, udover renden, af et større lavvands-område.

Ørby Hage er ikke et af de områder, hvor vandet hyppigst bliver grumset, selv i kraftig vind. Det kan dog ske ved stormstyrke fra både øst og syd.

Går man mod højre, ind i fjorden, bliver bundforholdene ved Ørby Hage mere varierede. Vanddybden gør, at man de steder hvor den er lavest, kan gå mere end 100 meter ud i vandet fra land, evt. i waders, endda helt ud til sejlrenden, som er flere meter dyb.

På andre dele af strækningen, er dybden tæt under land, 1 meter, i højvande til tider lidt mere.

Man møder både lys sandbund, mørkere og blødere bund, muslingebanker, små og store sten, sivkanter, revler, tangbælter og sporadisk placerede blæretangsbuske her. Denne del af Haderselv Fjord, Ørby Hage, er den mest alsidige, når det kommer til bundforhold, af alle fiskepladser i hele Fjorden.

Årstider – fiskearter ved Ørby Hage – Haderslev Fjord

Havørred: Havørreden kan fanges ved Ørby Hage året rundt. Man kan dog fremhæve forår, sommer og efterår, som de 3 bedste årstider.

Mindstemål: 40 cm.

I Haderslev Fjord er det kun farvede fisk, som har en fredningsperiode. Fra d. 16. nov – 15. jan.

Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes. I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal nænsomt genudsættes.

Hornfisk: Hornfisken er at finde i Haderslev Fjord fra maj måned og ca. 3-4 måneder frem.

Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Makrel: Sensommer, er perioden hvor makrel kan fanges ved Ørby Hage.

(Fanges i sejlrenden eller tættere under land i skumringen.)

Ingen fredningstider. Mindstemål: 20 cm.

Rødspætter og skrubber: Året rundt:

Mindstemål skrubbe: 23 cm.

Mindstemål rødspætte: 25 cm.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering

Obs: Parker gerne bilen så den er fri af vejen.