Præsteskoven – nordsiden af Haderslev Fjord

Præsteskoven er en lækker strækning med dybere vand tæt under land. Via. en sti i skoven kommer man til vandet. Der er siv langs kanterne, samt en del træer, så vadefiskeri er en nødvendighed for at kunne fiske.

Strækningen, hvor man går indad i fjorden, er at foretrække. Dette mest fordi, at man den vej – kommer ind over lavere vand, hvor ørrederne er lidt nemmere at finde. Man ender ved et stort sving i fjorden, hvor der er en halvårsfredning.

Når strækningen er affisket, kan man gå i land og vandre ad skovstien tilbage til bilen.

Se fredningsbæltet her: (Skriv Haderslev Fjord i søgefæltet): Fredningsbælter

Vand og bundforhold

Denne smalle del af Haderslev Fjord er, som nævnt i starten, en smule dybere tæt under land. Går man i en lige linie fra kirken og til vandet, ligger vanddybden alt fra 1-1,3 meter.

300 meter længere inde, er der dog betydelig lavere, fra 20-50 cm. Men da sejlrenden aldrig er ret langt væk langs Præsteskoven, kan man sagtens kaste over en vanddybe på flere meter, uanset hvor man står på strækningen.

Vandet kan blive en anelse plumret under kraftige regnskyl, men er ellers generelt klart.

Bunden er dækket tang langs det meste af denne strækning, dog kan sand/jordbunden ses i form af mindre og større sporadiske pletter.

Den sidste del op mod fredningen er det dog lige omvendt. Her er bunden mere fri, dækket af tangpletter hist og pist.

Vær opmærksom på træer og grene i vandet lange denne fiskeplads.

Årstider – fiskearter ved Præsteskoven- Haderslev Fjord

Havørred: Havørrederne fanges bedst/nemmest ved Præsteskoven: Forår, sommer og tidlig efterår.

Mindstemål: 40 cm.

I Haderslev Fjord er det kun farvede fisk, som har en fredningsperiode. Fra d. 16. nov – 15. jan.

Dvs. at fisk i yngledragt skal genudsættes. I fredningsperioden må man kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal nænsomt genudsættes.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering

Obs: Parker ved kirken og gå til skoven på kirkens højre side, efter parkeringspladsen. Her er stien som fører til vandet. Gå først over træbroen, men pas på den kan være glat. Derefter gå mod venstre og følg stien til vandet.